Công trình Hybrid Solar tại Chợ Lách, Bến Tre

Hệ thống Hybrid Solar 5.18Kwp với 14 tấm Pin ADG 370W cùng Inverter InfiniSolar E 5.5Kw

user comment

Ắc Quy theo tiêu chuẩn Solar NEWMAX 24V-200Ah

Made in Korea

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *