NGUYÊN LÝ

Hệ thống điện mặt trời độc lập chuyển đổi điện năng từ năng lượng mặt trời thông qua tấm pin quang điện và điện năng được lưu trữ trực vào các dãy ắc quy hoạt động độc lập mà không cần thông qua lưới điện công cộng (EVN).

Đây là giải pháp sử dụng cho những nơi không có điện lưới như sâu, vùng xa: vùng núi, hải đảo, trên tàu giữa biển,… hoặc các khách hàng có nhu cầu tự chủ về nguồn điện, độc lập sử dụng điện lưới. Hệ thống điện mặt trời độc lập có thể dùng để cung cấp năng lượng cho các phương tiện công cộng như xe lửa, tàu, thuyền, vệ tinh…

(Nguồn: Internet – Một hệ Off Grid)

LỢI ÍCH CỦA HỆ LƯU TRỮ

  • Tự chủ nguồn điện không phụ thuộc điện lưới
  • Linh hoạt
  • An toàn cục bộ
  • Khắc phục nhược điểm quan trọng của hệ on grid: mất lưới mất điện solar