DỰ ÁN 5.32 KWP – Tại Rạch Giá – Kiên Giang

DỰ ÁN 5kwp – Tại công trình ở quận 11

Dự án 5kwp – Tại quận 8

Dự án 10kwp – Quận Tân Bình

Dự án 40kwp tại Long An

Dự án 10kwp tại Bình Tân

… Và rất nhiều dự án triển khai nhiều năm vẫn đạt sự ốn định: