BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỆ HOÀ LƯỚI

-10%
82.080.000 73.870.000
-10%
95.760.000 86.190.000
-10%
109.440.000 98.500.000
-10%
129.900.000 116.900.000
-10%
184.680.000 166.200.000
-10%
164.111.000 147.700.000
-10%
184.680.000 166.200.000