Các loại kích điện (Inverter-Off Grid, On Grid và Hybrid)
-12%
19.500.000 17.200.000
-23%
14.000.000 10.800.000
-14%
13.800.000 11.800.000
-7%
9.500.000 8.800.000
-19%
10.500.000 8.500.000
-13%
12.500.000 10.900.000
-12%
13.500.000 11.900.000

Mô tả danh mục:

Các loại kích điện (Inverter-Off Grid, On Grid và Hybrid)