Các loại kích điện (Inverter-Off Grid, On Grid và Hybrid)
-24%
24.800.000 18.900.000
-13%
12.800.000 11.100.000
-14%
13.800.000 11.800.000
-7%
9.500.000 8.800.000
-16%
10.500.000 8.800.000
-14%
12.500.000 10.800.000
-14%
13.500.000 11.600.000

Mô tả danh mục:

Các loại kích điện (Inverter-Off Grid, On Grid và Hybrid)